KALENDARI S ROTACIJSKIM KRUGOM
Zidni kalendar s rotacijskim krugom je vrlo funkcionalno riješenje zidnog kalendara, jer osim 12 prekrasnih fotografija različitih motiva nudi i vrlo funkcionalno riješenje u obilježavanju tekućeg datuma. Osim tekućeg mjeseca na jednom listu kalendara, nalaze se prethodni i sljedeći mjesec.   091 66 73 789
01 / 66 73 789
info@kalendari.hr
KZ-NI-01 BALADA O HRVATSKOJ   OSTALI MOTIVI:
s rotacijskim krugom B3
preklopni džepni kalendari

37,00 kn

• Balada o Hrvastkoj
• Crno, bijelo i šareno
• Ljekovito bilje
• Natura Croatica
STOLNI KALENDARI   TROMJESEČNI KALENDARI   DŽEPNI KALENDARI