KALENDARI 2020 - VELIKI IZBOR KALENDARA ZA 2020. GODINU
Kalendar je popularno učinkovito sredstvo koje Vas prati 365 dana u godini i kao takvo idealan je poslovni poklon Vašim partnerima. U ponudi imamo zidne kalendare, stolne (cd) kalendare, te tromjesečne kalendare. 091 66 73 789
01 / 66 73 789
info@kalendari.hr
ZIDNI KALENDARI   STOLNI KALENDARI   TROMJESEČNI KALENDARI
    DŽEPNI KALENDARI
   

s rotacijskim krugom   B3 Životinje   Čarobna Hrvatska
       
   
preklopni   džepni Horror   More